ARBO & VEILIGHEID

Arbo & Veiligheid

Tijdens de uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringen wordt steeds meer aandacht besteed aan kwaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Enerzijds vanwege de verscherping van de controles door het bevoegd gezag en certificerende instanties, anderzijds doordat steeds meer bedrijven bewuster met deze aspecten omgaan.

Risico’s beperken
Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van hun bedrijf. Daarbij hoort ook de beperking van risico’s, zowel voor de werknemers als voor het werkproces. Aannemers hebben bij bodemsaneringswerken in een bepaalde veiligheidsklasse dan ook de verplichting om tijdens de voorbereiding en uitvoering van bodemsaneringsactiviteiten een deskundige te raadplegen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Zo’n deskundige kan de aannemer behulpzaam zijn bij opstellen of het aanvullen van het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan), het vaststellen van de risicoklasse waaronder de betreffende sanering val ten adviseren welke persoonlijke beschermingsmiddelen het beste gebruikt kunnen worden tijdens de sanering.

Milieuspecialisatie
Grondslag beschikt over gecertificeerde milieukundig begeleiders met brede ervaring op het gebied van (milieukundige) begeleiding van bodemsaneringen en uitgebreide expertise inzake veiligheidsaspecten.
Tevens beschikt Grondslag over gediplomeerde middelbaar veiligheidskundigen (MVK), die o.a. startwerkvergaderingen leiden, V&G plannen beoordelen, maar ook een ondersteunende rol kunnen hebben in de begeleiding van VCA gecertificeerde bedrijven.

Arbeidshygiëne
Grondslag heeft meerdere SKO gecertificeerde arbeidshygiënisten in huis met kennis van de wet- en regelgeving op gebied van arbeidsomstandigheden en blootstelling aan gevaarlijke stoffen en een zeer ruime (praktische) ervaring op het gebied van bodemonderzoek en bodemsaneringen.

Top