Begeleiding van VCA

Veiligheid gezondheid en milieu checklist aanemers (VCA)

De VCA-certificering is in het leven geroepen om de mogelijkheid te hebben om aannemersorganisaties te toetsen op hun veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid (VGM). Steeds meer organisaties kiezen voor een veiligheidssysteem dat voldoet aan de VCA-richtlijnen om aan te tonen dat ze op een veilige manier hun werkzaamheden verrichten. Binnen de VCA-certificering wordt onderscheid gemaakt in twee niveaus van certificaten namelijk:

  • VCA enkel ster (VCA*)
  • VCA dubbel ster (VCA**)

VCA* is gericht op de directe VGM-zorg bij de activiteiten op de werkvloer. Het is bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, incl. uitzendkrachten) die niet als hoofdaannemer optreden.

VCA** is bedoeld voor grotere bedrijven (meer dan 35 medewerkers) of voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer.

Wetgeving
De VCA-certificering is geen wettelijke regeling. VCA speelt echter in op wettelijke regelingen en/of vult deze in op een praktische manier. Wel is het zo dat op het moment dat een bedrijf VCA-gecertificeerd is men kan aantonen dat aan een aantal wettelijke verplichtingen volgens de Arbo-wet is voldaan.

De rol van Grondslag
Grondslag biedt de mogelijk om een bedrijf te ondersteunen en te begeleiden binnen de VCA-certificering. Binnen Grondslag zijn meerdere arbeidshygiënisten en middelbaar veiligheidskundigen (MVK) in staat te helpen met:

  • kiezen van de juiste VCA-certificering;
  • het opzetten van een VCA-systeem;
  • opstellen van een VCA-handboek;
  • invoeren, toetsen en onderhouden van een VCA-systeem.

Daarnaast kan Grondslag u in contact brengen met de juiste certificerende instanties om het uiteindelijk opgestelde VCA-systeem te laten certificeren.

Top