BODEM & ADVIES

Bodem & Advies

De belangen van de klant bij het resultaat van een bodemonderzoek zijn altijd groot. Onze hele organisatie is ingesteld op snelle en deskundige service.

Een goede voorbereiding
De adviseurs van Grondslag zijn optimaal betrokken en stellen alles in het werk om gericht in te spelen op het belang van de klant. Ieder onderzoeksproject start met een oriënterende voorbereidingsfase, waarin het luisteren naar de klant centraal staat. Wat wilt u? Wat moet u weten? Waar bevinden zich de kwetsbare plekken? Is een combinatie met ander onderzoek wenselijk of nodig (afzet van grond, archeologisch onderzoek)? Het beantwoorden van die vragen vergt een intensieve wisselwerking tussen klant en de projectleider van Grondslag.

Praktijkgericht
Bij de uitvoering van het veldwerk speelt uniformiteit een belangrijke rol. Die eenduidige aanpak voorkomt mogelijke twijfel over de reproduceerbaarheid van de verzamelde gegevens. Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen volgen al onze persoonlijk gecertificeerde monsternemers regelmatig vakgerichte bijscholingen, zoals asbestherkenningscursussen, DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten)-cursussen, veiligheidstrainingen en bodemclassificatie-onderwijs.

Snelle service voor een scherpe prijs
Het onderscheidend vermogen van Grondslag kenmerkt zich ook door snelle service en een goede prijs-/kwaliteitverhouding. De standaardprocedure voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek en een schriftelijke of mondelinge overdracht van onderzoeksgegevens bedraagt circa een maand vanaf de opdrachtverlening. In urgente situaties beschikt Grondslag over voldoende flexibiliteit om het onderzoeksproces binnen een week af te ronden. Onze efficiënte organisatie en lage overhead staan bovendien garant voor scherpe prijzen. Bij Grondslag wordt voor ieder project één eindverantwoordelijke aangewezen. Dit voorkomt het verlies van informatie en beperkt het totaal aantal benodigde uren. Voor de opdrachtgever betekent deze centralisatie het gemak van één aanspreekpunt.

Top