Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

De meest voorkomende bodemonderzoeken, zijn onderzoeken die worden uitgevoerd bij grondtransacties of ten behoeve van een omgevingsvergunning (bouwaanvraag).

Bodemonderzoek mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Grondslag is deskundig op het gebied van bodemonderzoek en beschikt over de benodigde erkenningen.

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning is dit inzicht wel verplicht. Een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) geeft een eerste inzicht in de kwaliteit van de bodem, toetst deze aan geldende normen en wettelijke kaders en beschrijft de eventuele risico’s en vervolgstappen in relatie tot het huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.

Ook bij aan- en verkooptransacties biedt een verkennend bodemonderzoek inzicht. Op basis van de resultaten krijgt de potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico's en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie. Uit de uitkomsten blijkt ook of nader onderzoek nodig is. Voor beide partijen waardevolle informatie.
Een historisch onderzoek kan soms ook al een goed beeld geven van de risico's.

Soms moet er op basis van de resultaten van een verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. Een nader bodemonderzoek geeft specifiek inzicht in de ernst en omvang van de eerder aangetroffen verontreinigingen. Ook kunnen we op basis van het nader bodemonderzoek een inschatting maken van de eventuele saneringskosten.

Top