CERTIFICERING

Certificering

Grondslag heeft al jarenlang ervaring op het gebied van bodemonderzoek. Kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten worden gewaarborgd door de in ons bezit zijnde certificaten te weten:

ISO 9001

Kwaliteitssysteem


VCA**

VGM Checklist Aannemers (VGM=Veiligheid, Gezondheid, Milieu)


BRL SIKB 1000

Monsterneming voor partijkeuringen (protocol 1001 en 1002)


 

BRL SIKB 2000

Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (protocol 2001, 2002, 2003 en 2018)


BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding van (water) bodemsanering en nazorg (protocol 6001 en 6002)

 


Jaarlijks worden wij door onze certificerende instelling KIWA op geplande en ongeplande momenten gecontroleerd op het naleven van deze richtlijnen en protocollen.

Top