CERTIFICERING

Certificering

Grondslag heeft al jarenlang ervaring op het gebied van bodemonderzoek. Kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten worden gewaarborgd door de in ons bezit zijnde certificaten te weten:

ISO 9001

Kwaliteitssysteem


VCA**

VGM Checklist Aannemers (VGM=Veiligheid, Gezondheid, Milieu)


BRL SIKB 1000

Monsterneming voor partijkeuringen (protocol 1001 en 1002)


BRL SIKB 2000

Veldwerk bij milieuhygienisch bodem en waterbodemonderzoek (protocol 2001, 2002, 2003 en 2018)


BRL SIKB 6000

K25368-16 - Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg (protocol 6001 en 6002)


CO2 prestatieladder trede 3

CO2 bewust certificaat, niveau 3

C02 footprint Grondslag 2021

Nieuwsbrief 1/2 duurzaamheid & C02

Nieuwsbrief 2/2 duurzaamheid & C02

Sector- & keteninitiatieven

Energie Management  Actieplan

Beleidsverklaring


Jaarlijks worden wij door onze certificerende instelling KIWA op geplande en ongeplande momenten gecontroleerd op het naleven van deze richtlijnen en protocollen.

Top