DRONE-METINGEN

Drone-metingen

Nauwkeurig
Het inmeten van depots kan, behalve met behulp van GPS,  tegenwoordig ook middels een drone worden uitgevoerd.

Drone-metingen bevorderen de snelheid en nauwkeurigheid van de data die wordt opgehaald van een depot.  De ingewonnen data wordt met fotogrammetrie-software omgezet tot een 3D-model. Uit dit 3D-model kunnen de hoogtes, oppervlakten en volumes worden bepaald. Hierbij wordt een nauwkeurigheid tot ca. 3 cm afwijking behaald.

Snelheid en 3D weergave
Het inmeten met een drone heeft de volgende voordelen ten opzichte van GPS-metingen:

  •  te gebruiken op terreinen die lastig begaanbaar zijn;
  •  het werk op locatie hoeft niet stilgelegd te worden;
  •  snelheid (maximaal 15 minuten vliegtijd voor 1 ha);
  •  het 3D-model heeft een grotere dichtheid (meer punten x,y,z);
  •  het 3D-model bezit RGB (red/green/blue) colors ; door kleurgebruik in de meting verkrijg je een duidelijkere weergave van het depot.

Naast volumemetingen van grond gebruikt Grondslag drone-metingen ook voor 3D-visualisaties en inspecties.

Werkwijze
Grondslag is zelf in het bezit van een drone en heeft de expertise in huis om zelf deze metingen te verrichten.  Eerst wordt bekeken of op de locatie gevlogen mag worden en of er een vergunning aangevraagd dient te worden. Dit wordt door Grondslag verzorgd. Hierna kan er gestart worden met de drone-meting.

Ter plekke worden op locatie een vijftal controlepunten (GCP's) uitgezet en  ingemeten met RTK GPS. Hierna wordt het vluchtplan ingevoerd en de drone gereed gemaakt voor de vlucht. Wanneer het vluchtplan is uitgevoerd en alle data is verzameld, wordt deze via de Cloud direct naar Grondslag verstuurd. Een Grondslag medewerker kan dit op kantoor direct uitwerken tot een 3D model.

Drone-metingen bevorderen dus snelheid en nauwkeurigheid van de metingen.

Top