Duurzaamheid bij Grondslag BV

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-Prestatieladder.

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2-reductie-doelstellingen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie delen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-Footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels gecertificeerd voor het CO2 Bewust certificaat niveau 3 volgens de CO2-Prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

https://www.skao.nl/certificaathouders/Grondslag_BV

3.A.1 Emissie-inventaris
In onderstaand document kunt u de CO2-emissie-inventarisatie over het basisjaar 2019 inzien:

Ieder jaar maken we onze CO2-uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2-reductie wordt dan tevens weergegeven in bovenstaande documenten.

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in ons managementsysteem volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energie-management is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

3.C.1 Voortgang reductiedoelstellingen
Periodiek maken we de CO2-Footprint, de actiepunten en de voortgang met betrekking tot de CO2-reductiedoelstellingen inzichtelijk in het:

3.C.2 Communicatieplan
De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen is vastgelegd in onderstaande documenten: 

3.D.1 Deelname aan initiatieven
Wij nemen deel aan Sector- en keteninitiatieven. De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan is opgenomen in het rapport:

Top