Legionella onderzoek

Een heldere kijk op een troebele materie
Legionella wordt net als asbest erg krampachtig benaderd door veel mensen. Dit is voornamelijk te wijten aan een gebrek aan praktische kennis. Legionella is een bacterie, die van nature voorkomt in alle natuurlijke zoetwatersystemen en in kleine hoeveelheden in ons drinkwatersysteem. Er bestaan meer dan dertig verschillende typen Legionellabacteriën. De meest gevaarlijke blijkt de Legionella pneumophilia te zijn. De Legionellabacterie houdt van warmte. De optimale watertemperatuur voor de bacterie om zich te vermeerderen ligt tussen de 25°C en 45°C. Bij lagere temperaturen komt de bacterie ook wel voor, maar meestal in zeer lage aantallen. Boven de 50°C sterft de bacterie af. Blootstelling aan Legionella vindt alleen plaats door het inademen van waterdamp, waarin de bacterie aanwezig is. Of je uiteindelijk ziek wordt van de blootstelling is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid bacteriën die je binnen krijgt, je weerstand, je leeftijd en je geslacht.

Wettelijke verplichtingen
In de Waterleidingwet en in het Waterleidingbesluit staat vermeld dat iedereen met een collectieve waterleidinginstallatie zorg dient te dragen voor de deugdelijkheid van het leidingwater. Kortom, de gebruikers van het leidingwater mogen er niet ziek van worden. Wat een eigenaar van een dergelijke installatie moet doen om te voorkomen dat mensen ziek worden, is sterk afhankelijk van de omstandigheden: zo zal een verpleeghuis waarin relatief veel mensen met een brose gezondheid verblijven meer maatregelen dienen te treffen dan een eigenaar van een kantoorpand met fitte werknemers. Naast de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit staan er in Arbobeleidsregel 4.87 specifieke voorschriften met betrekking tot aërosolvormend gebruik van water voor bedrijfsmatige toepassingen (zoals in koeltorens, luchtbevochtigingsinstallaties, voor sproeien, koelen, spoelen, brand-, nood-, en oogdouches, hogedrukreiniging, brandbestrijding, autowasstraten en decontaminatie van werknemers). Grondslag beschikt over personen, die ervaring hebben met het inventariseren van de gevaren, die Legionella in zowel drink- als proceswater met zich meebrengt, maar ook gecertificeerd zijn om Legionella beheersplannen op te stellen en watermonsters te nemen op de juiste wijze. Door Grondslag in te schakelen kunt u erop vertrouwen dat onduidelijkheden worden weggenomen en uw problemen op een efficiënte en duurzame wijze worden opgelost.

Top