RAW-bestekken

Voor de grootsaneerder van Nederland, wordt voor elke bodemsanering een RAW bestek gemaakt. Dit is het best denkbare contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer.

Grondslag verzorgt deze bestekken. De kennis over de bodemsanering in kwestie wordt gekoppeld aan de uitgangspunten die gelden voor de samenwerking tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende partij.

Voor zeer veel andere (vaak eenmalige) opdrachtgevers van bodemsaneringen wordt een andere samenwerking met de aannemer aangegaan. Er wordt door de aannemer een offerte gemaakt op basis van de onderzoeksgegevens, het saneringsplan en de staat van hoeveelheden, waarin alle uit te voeren werkzaamheden zijn samengevat. Deze werkwijze volstaat, als de relatie tussen opdrachtgever, adviesbureau en aannemer gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een langdurige samenwerking.

Heel vaak staat de bodemsanering niet op zichzelf. Voorafgaand aan de bodemsanering zijn opruim- of sloopwerkzaamheden noodzakelijk. Na de bodemsanering volgt heel vaak het bouwrijp maken en na de bouw de terreininrichting. Het saneringsplan en de genoemde staat van hoeveelheden voorziet niet in deze werkzaamheden buiten de bodemsanering om. In dergelijke gevallen wordt geadviseerd om voor het gehele werk een RAW bestek op te laten stellen. Enkele voordelen hiervan zijn:

  • er is geen onduidelijkheid in de overgang tussen diverse fasen, waarbij ook vaak verschillende aannemers betrokken zijn;
  • de kans dat werkzaamheden in - of met de grond worden vergeten neemt af;
  • de omvang van het totale werk voor de onderaannemer wordt groter, waardoor een betere prijs wordt verkregen;
  • de kans op misverstanden, conflicten en vertragingen neemt af.
Top