Stichting Venusfonds

Stichting Venusfonds

Stichting Venusfonds heeft tot doel het financieel ondersteunen van initiatieven, die gericht zijn op het welzijn van mensen, in het bijzonder het bevorderen van de welvaart van de minderbedeelden.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het samenwerken met besturen van scholen, verenigingen en andere instellingen, die een soortgelijk doel nastreven en voorts door al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

Het werkgebied van Stichting Venusfonds betreft voornamelijk, doch niet uitsluitend, de gemeente Langedijk.

De stichting beoogt niet het behalen van winst. De stichting maakt geen reclame. Via persoonlijke contacten van de bestuursleden wordt het bestaan van Stichting Venusfonds kenbaar gemaakt.

Het bestuur van Stichting Venusfonds bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter is de heer P. de Vries. De secretaris is de heer J.J.M. Hameeteman en de penningmeester is mevrouw G.J.B. Boerma-Van Dolder.

Aan het vervullen van de functies binnen het bestuur is geen vergoeding verbonden. Wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van de stichting dient hiertoe een aanvraag te worden gedaan. Het is aan de beoordeling van het bestuur of de desbetreffende persoon/personen voor een bijdrage in aanmerking komen. Indien hiertoe positief besloten wordt, wordt in overleg getreden op welke wijze de perso(o)n(en) in kwestie kan/kunnen worden geholpen. Dit kan zijn een financiële bijdrage of een bijdrage in materiaal/artikelen. Indien het e.e.a. wordt aangeschaft dient een bon ter bewijs te worden ingeleverd bij de penningmeester.

• Jaarrekening 2021 Lees meer... 
• ANBI/standaardformulier 2021 Lees meer...

Fiscaal nummer: 815712029

Top