Activiteiten

Hier vindt u een overzicht van alle activiteiten die Grondslag voor u kan uitvoeren.

Bestaande wegen

Verhardingsadvies

 • Globale visuele inspectie
 • Gedetailleerde visuele inspectie
 • Valgewicht deflectie metingen
 • Boorkern onderzoek
 • Berekenen restlevensduur asfaltverharding
 • Advies herstelmaatregel asfaltverharding
 • Advies nieuwe verharding

Milieuonderzoek conform CROW Publicatie 210 (PAK in asfalt)

 • Laagdikte asfalt
 • Soort-omschrijving asfaltlagen
 • Soort-omschrijving funderingslagen
 • Indicatief onderzoek PAK in asfalt
 • GCMS-onderzoek PAK in asfalt (10 van VROM)

Onderzoek en begeleiding bij aanleg nieuwe wegen

Onderzoek nieuw asfalt

 • Meten van de dichtheid van warm asfalt tijdens het walsproces
 • Bepalen van de temperatuur van warm asfalt
 • Boorkernonderzoek asfalt
  • Laagdikte
  • Dichtheid mengsel
  • Dichtheid proefstuk
  • Verdichting graad
  • Holle ruimte
  • Gradering
  • Samenstelling (bitumengehalte)
  • Textuurdiepte
  • Drainvermogen ZOAB
  • Vlakheidsbepaling deklaag
  • Stroefheidsbepaling deklaag
  • Structuur

Bepalen van de verdichting graad van zand en/of fundering

 • Zand
  • Nucleaire methode
  • Steekring methode
  • Maximale proctordichtheid
 • Fundering
  • Nucleaire methode
  • Grindvervanging
  • Éénpunts proctordichtheid

Bepalen van de draagkracht van zand en/of fundering

 • Zand
  • Handsondering (digitaal)
  • Plaatbelastingsproef
 • Fundering
  • Plaatbelastingsproef
  • CBR proef
  • Druksterkte geboorde cilinder

Bouwstof onderzoek fundering, steenslag en zand

Onderzoek volgens de BRL 2506 Recyclinggranulaten

 • Korrelverdeling
 • Samenstelling
 • Vlakheids index
 • LA-waarde
 • CBR-0 en toename

Diverse andere proeven

 • Zevingen van 125 mm t/m 63 µm
 • Bepaling deeltjes kleiner dan 20 µm
 • Fijnheidsgetal
 • Gehalte aan rond en ongebroken (steenslag)
 • Gloeiverlies
 • Gehalte aan calciumcarbonaat
 • Fulvozuurproef
 • Geschiktheid van zand voor bereiding van zandcement
 • Benodigd gehalte cement
  • Asfaltgranulaatcement
  • Zand cement
  • IBC-bouwstoffen

Elementen onderzoek

Gebakken, beton en natuursteen elementen

 • Afmeting
 • Wateropname
 • Stroefheid
 • Sterkte
 • Slijtvastheid

Onderzoeken die niet in deze lijst voorkomen kunnen opgevraagd worden. Alle uitkomsten van onderzoeken kunnen getoetst en gerapporteerd worden aan de laatste of gewenste eisen (Standaard RAW bepalingen, NEN-Normen, publicaties enz.).

Advies en/of onderzoek nodig?

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Of wilt u één van deze activiteiten en/of onderzoeken door Grondslag uit laten voeren? Neem dan direct contact met ons op.

Wegenbouwadvies nodig?

Heeft u advies nodig over asfaltonderzoek, funderingsonderzoek en/of constructieonderzoek in de wegenbouw? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.