Arbo & Veiligheid

Advies waar u wat aan heeft

Tijdens de uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringen wordt steeds meer aandacht besteed aan kwaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Enerzijds vanwege verscherping van controles door het bevoegd gezag en certificerende instanties, anderzijds doordat steeds meer bedrijven bewuster met deze aspecten omgaan. Grondslag heeft jarenlange ervaring en is dé expert op het gebied van arbo en veiligheid.

Risico’s beperken

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van hun bedrijf. Daarbij hoort ook de beperking van risico’s, zowel voor de werknemers als voor het werkproces. Bij bodemsaneringswerking in een bepaalde veiligheidsklasse zijn aannemers verplicht om tijdens de voorbereiding en uitvoering van bodemsaneringsactiviteiten een deskundige op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden te raadplegen. Zo’n deskundige kan de aannemer helpen bij het opstellen of aanvullen van een veiligheids- en gezondheidsplan, het vaststellen van de risicoklasse en het adviseren over welke persoonlijke beschermingsmiddelen het beste gebruikt kunnen worden tijdens de sanering.

Milieuspecialisatie

Grondslag beschikt over gecertificeerde milieukundig begeleiders met brede ervaring op het gebied van (milieukundige) begeleiding van bodemsaneringen. Tevens beschikken zij over uitgebreide expertise inzake veiligheidsaspecten. Naast milieukundig begeleiders beschikt Grondslag ook over gediplomeerde middelbaar veiligheidskundigen (MVK). Zij kunnen niet alleen startwerkvergaderingen leiden en V&G plannen beoordelen, maar ook een ondersteunende rol bieden in de begeleiding van VCA, BRL 6000 & 7000 en ISO 9001 gecertificeerde bedrijven.

Arbeidshygiëne

Grondslag heeft een SKO gecertificeerde arbeidshygiënist in huis die beschikt over kennis van de wet- en regelgeving op gebied van arbeidsomstandigheden en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeeft deze arbeidshygiënist zeer ruime (praktische) ervaring op het gebied van bodemonderzoek en bodemsaneringen. Dit maakt ons een expert op het gebied van arbo en veiligheid.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.

Onze expertises op het gebied van arbo & veiligheid

Advisering van PBM’S
Begeleiding van VCA
Opstellen van RI&E’S
Gas- en luchtmetingen
Legionella onderzoek
Cursus DLP / KVP

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.