Verhardingsadvies

Als er onderhoud uitgevoerd gaat worden aan een weg met asfaltverharding moet vooraf bepaald worden wat er precies nodig is en wat kan. Ook hierin kunnen wij u van advies van voorzien.

Bepaling restlevensduur

Hiervoor zal eerst de restlevensduur van de weg bepaald moeten worden. We starten met het in kaart brengen van de huidige conditie van de weg. Dit doen we door het uitvoeren van een gedetailleerde visuele inspectie en het verrichten van constructieboringen. Ook worden er valgewichtdeflectie (VGD)-metingen uitgevoerd, waarmee de stijfheid van de verharding wordt gemeten.  Deze werkzaamheden kunnen worden gecombineerd met de noodzakelijke milieuhygiënische onderzoeken.

Op basis van de onderzoeksresultaten en gegevens van de verkeersbelasting wordt met het rekenprogramma Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA) van de CROW de restlevensduur berekend.

Verhardingsadvies

Op basis van de bepaalde restlevensduur worden diverse varianten voor het onderhoud doorgerekend. Dit gebeurt eveneens met het rekenprogramma OIA. Hier worden ook de waarnemingen van de visuele inspectie en de mogelijkheden en/of beperkingen van de opdrachtgever in meegenomen. De berekeningen voor de restlevensduur en de herstelmaatregelen worden voor zover mogelijk gedaan op basis van de Strada-methode.

Nieuwe constructie

Ook voor een geheel nieuw aan te leggen weg kan een verhardingsadvies worden opgesteld. Hiervoor zijn gegevens nodig van de bodemopbouw en de verwachte verkeersbelasting.  Op basis daarvan kan de noodzakelijke opbouw van de (onder)fundering en de asfaltverharding worden bepaald.

Asfalt onderzoek laten uitvoeren

Wilt u een asfaltonderzoek laten uitvoeren of heeft u meer advies nodig over asfaltonderzoek? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wegenbouwadvies nodig?

Heeft u advies nodig over asfaltonderzoek, funderingsonderzoek en/of constructieonderzoek in de wegenbouw? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.