Begeleiding van VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De VCA-certificering is in het leven geroepen om aannemersorganisaties te kunnen toetsen op hun veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid, ook wel VGM genoemd. Steeds meer organisaties kiezen voor een veiligheidssysteem dat voldoet aan de VCA-richtlijnen. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij hun werkzaamheden op een veilige manier verrichten.

Binnen de VCA-certificering wordt onderscheid gemaakt in twee niveaus van certificaten, namelijk:
• VCA enkel ster (VCA*)
• VCA-dubbelster (VCA**)

VCA* is gericht op de directe VGM-zorg bij de activiteiten op de werkvloer. Het is bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, incl. uitzendkrachten) die niet als hoofdaannemer optreden.

VCA** is bedoeld voor grotere bedrijven (meer dan 35 medewerkers) of voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer.

Arbo-wet

De VCA-certificering is geen wettelijke regeling, maar speelt in op wettelijke regelingen en/of vult deze op een praktische manier in. Als een bedrijf VCA-gecertificeerd is, kan het bedrijf aantonen dat het voldoet aan een aantal wettelijke verplichtingen volgens de Arbo-wet.

VCA-certificering bij Grondslag

Grondslag helpt bedrijven door hen te ondersteunen en te begeleiden binnen de VCA-certificering. Binnen Grondslag zijn meerdere arbeidshygiënisten en middelbaar veiligheidskundigen (MVK) in staat om uw bedrijf te helpen met:

  • Kiezen van de juiste VCA-certificering;
  • Opzetten van een VCA-systeem;
  • Opstellen van een VCA-handboek;
  • Invoeren, toetsen en onderhouden van een VCA-systeem.

VCA-certificaat halen?

Grondslag kan u in contact brengen met de juiste certificerende instanties om het uiteindelijk opgestelde VCA-systeem te laten certificeren. Interesse? Neem direct contact op!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.