Begeleiding van VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. De VCA-certificering is in het leven geroepen om aannemersorganisaties te kunnen toetsen op hun veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid, ook wel VGM genoemd. Steeds meer organisaties kiezen voor een veiligheidssysteem dat voldoet aan de VCA-richtlijnen. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij hun werkzaamheden op een veilige manier verrichten. 

Binnen de VCA-certificering wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus van certificaten, namelijk:

·         VCA enkel ster (VCA*)

·         VCA-dubbelster (VCA**)

·         VCA-petrochemie (VCA P)

VCA*
Gericht op de directe beheersing van VGM risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA**
Gericht op de directe beheersing van VGM risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie

en verbetermanagement).

VCA Petrochemie
Gericht op de directe beheersing van VGM risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en

verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie

Arbo-wet

De VCA-certificering is geen wettelijke regeling, maar speelt in op wettelijke regelingen en/of vult deze op een praktische manier in. Als een bedrijf VCA-gecertificeerd is, kan het bedrijf aantonen dat het voldoet aan een aantal wettelijke verplichtingen volgens de Arbo-wet.

VCA-certificering bij Grondslag

Grondslag helpt bedrijven door hen te ondersteunen en te begeleiden naar de VCA-certificering. Binnen Grondslag zijn een arbeidshygiënist en meerdere middelbaar veiligheidskundigen (MVK) in staat om uw bedrijf te helpen met:

  • Kiezen van de juiste VCA-certificering;
  • Opzetten van een VCA-systeem;
  • Opstellen van een VCA-handboek;
  • Invoeren, toetsen en onderhouden van een VCA-systeem.

VCA-certificaat halen?

Grondslag kan u in contact brengen met de juiste certificerende instanties om het uiteindelijk opgestelde VCA-systeem te laten certificeren. Interesse? Neem direct contact op!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.