Waterbodemonderzoek

Hoewel het baggeren van watergangen de laatste decennia zo lang mogelijk werd uitgesteld, heeft het baggerproces de laatste tijd weer hoge prioriteit verkregen. Hierdoor is er een grotere vraag ontstaan naar onderzoek over hoeveelheden vrijkomende specie en mogelijkheden voor afzet of hergebruik.

Specialistisch werk

Het is belangrijk om voorafgaand aan het opschonen van verontreinigde waterbodems de hoeveelheden baggerspecie zorgvuldig te bepalen. De afvoer hiervan kan namelijk nogal prijzig zijn. Grondslag is volledig uitgerust voor het onderzoeken van de waterbodem en het bepalen van de hoeveelheden uit te baggeren slib. Wij hebben hiervoor eigen boten ter beschikking. Eén hiervan is zeer gemakkelijk in en uit het water te halen, wat erg handig is in landelijk gebied. De andere twee zijn meer geschikt voor wat groter water. Zo nodig kunnen we voor zeer groot water een werkschip inhuren. Hierdoor is Grondslag op iedere omstandigheid voorbereid.

De hoeveelheidsbepaling in het veld wordt handmatig uitgevoerd. Vervolgens wordt het baggervolume op basis van verzamelde data door een geautomatiseerd systeem berekend. Een RvA-geaccrediteerd laboratorium verricht de slibanalyses.

Kostenreductie waterbodemonderzoek

Alle werkzaamheden vinden plaats in eigen beheer en worden centraal aangestuurd door één projectleider. Deze draagt zorg voor rapportage en communicatie met de opdrachtgever. Wij bewaken de uitkomsten van ieder project met een kritisch oog. Een beperkte verdichting van het monsternamenet, het verrichten van enkele aanvullende analyses of het opdelen van de bagger in lagen kunnen mogelijk een flinke kostenreductie opleveren ten opzichte van de oorspronkelijke verwachting. Dát is de kracht van Grondslag.

Waterbodemonderzoek uitvoeren?

Wilt u een waterbodemonderzoek laten uitvoeren, of heeft u meer informatie nodig? Neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden voor waterbodemonderzoek te bespreken.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?