Gas- en luchtmetingen

U kunt een gas- of luchtmeting uit laten voeren vanwege de wettelijke verplichting, maar ook uit zorg voor werknemer of omwonenden, bijvoorbeeld om te achterhalen waar bepaalde stankklachten door worden veroorzaakt. Grondslag heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van gas- en luchtmetingen.

Waarom een gas- en luchtmeting laten uitvoeren?

Gas- en luchtmetingen worden regelmatig uitgevoerd op bodemsaneringslocaties, maar ook op bouwplaatsen, garagebedrijven, laboratoria en binnen de chemische industrie. Op basis van de meetresultaten wordt bepaald of er gevaar dreigt voor mens of milieu en welke maatregelen genomen dienen te worden.

Hoewel gas- en luchtmeten een eenvoudige bezigheid is, kunnen er een fors aantal zaken misgaan, bijvoorbeeld door verkeerde interpretatie van de meetresultaten, inzet van verkeerde meetapparatuur en meten op verkeerde meetlocaties. Het is dan ook van groot belang dat de metingen door een deskundig persoon verricht worden.

Wetgeving

Wie gasmetingen mag uitvoeren, is niet specifiek vastgesteld door de Arbo-wet. In principe kan iedereen met een gasmeter een meting uitvoeren. Indirect zijn er wel degelijk een aantal eisen met betrekking tot gasmeten. Zo stellen de Arbo-wet (art. 8) en het Arbobesluit (art. 4.6 en 4.7) algemene eisen aan de opleiding en instructie van werknemers ten aanzien van risico’s, voordat er met de werkzaamheden mag worden gestart.

Gas- en luchtmetingen voor bedrijven en particulieren

Grondslag beschikt over een aantal deskundige vakmannen, die op correcte wijze lucht- en gasmetingen kunnen uitvoeren. Dit team wordt begeleid door onze gecertificeerde arbeidshygiënisten. Hierdoor worden werkzaamheden op de juiste plaats, met de juiste apparatuur gemeten en is de interpretatie van de meetresultaten in goede handen.

Gas- en luchtmeting laten uitvoeren

Wilt u een gas- of luchtmeting laten uitvoeren door Grondslag? Neem dan direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.