Risico-inventarisatie en evaluatie opstellen

Waarom een RI&E?

Als ondernemer loopt u risico’s binnen het ondernemerschap en tijdens de activiteiten van uw medewerkers. Denk hierbij aan ongevallen, gevaarlijke werkplekken, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ongeschikte arbeidsmiddelen. Het is wettelijk verplicht om risico’s binnen de organisatie vooraf in te schatten en op een rij te zetten in een RI&E. Dit is een lijst met alle risico’s binnen uw bedrijf.

Wetgeving

Naast de verplichte uitvoering van een RI&E, dient de werkgever ook een plan van aanpak op te stellen. Deze omvat de maatregelen die genomen dienen te worden om bepaalde risico’s te beperken of te voorkomen. Verder schrijft de wetgeving voor dat de werkgever zich bij het opstellen en onderhouden van een RI&E laat bijstaan door een deskundige op het gebied van Arbo en veiligheid.

RI&E laten opstellen door Grondslag

Dankzij aanwezigheid van gecertificeerde arbeidshygiënisten en middelbaar veiligheidskundigen, beschikt Grondslag over deskundige kennis op het gebied van Arbo en veiligheid. Hierdoor is Grondslag in staat om voor zowel grote als kleine bedrijven een RI&E op te stellen en goed te keuren die voldoet aan de wettelijke eisen. Vervolgens wordt via een plan van aanpak invulling gegeven aan maatregelen om risico’s te beperken. Grondslag kan u hierbij adviseren en ondersteunen, om zo tot een veilige en gezonde bedrijfsvoering te komen.

RI&E laten opstellen?

Wilt u een Risico-Inventarisatie en Evaluatie laten opstellen, die voldoet aan de wettelijke eisen? Neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.