Legionella onderzoek

Legionella is een bacterie die voorkomt in natuurlijke zoetwatersystemen en in kleine hoeveelheden in ons drinkwatersysteem. Er bestaan ruim dertig verschillende soorten, waarvan Legionella Pneumophilia de gevaarlijkste is. De bacterie houdt van warmte, maar komt ook bij lagere temperaturen voor, meestal in zeer lage aantallen. Blootstelling aan Legionella vindt alleen plaats door het inademen van waterdamp, waarin de bacterie aanwezig is. Grondslag heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van dergelijke inspecties. Dit doen wij altijd op professionele wijze.

Wettelijke verplichtingen

In de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit staat vermeld dat iedereen met een collectieve waterleidinginstallatie zorg dient te dragen voor de deugdelijkheid van het leidingwater. Kortom, de gebruikers van het leidingwater mogen er niet ziek van worden. De te treffen maatregelen zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden. Zo zal een verpleeghuis waarin relatief veel mensen met een zwakkere gezondheid verblijven, meer maatregelen treffen dan een eigenaar van een kantoorpand met fitte werknemers.

Naast de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit staan er in Arbobeleidsregel 4.87 specifieke voorschriften met betrekking tot aerosolvorming gebruik van water voor bedrijfsmatige toepassingen (zoals in koeltorens, luchtbevochtigingsinstallaties, voor sproeien, koelen, spoelen, brand-, nood-, en oogdouches, hogedrukreiniging, brandbestrijding, autowasstraten en decontaminatie van werknemers).

Legionella inspectie

Grondslag beschikt over werknemers die veel ervaring hebben met het inventariseren van de gevaren, die Legionella in zowel drink- als proceswater met zich meebrengt, maar ook gecertificeerd zijn om Legionella beheersplannen op te stellen en watermonsters te nemen. Door Grondslag in te schakelen kunt u erop vertrouwen dat onduidelijkheden worden weggenomen en uw problemen op een efficiënte en duurzame wijze worden opgelost.

Legionella onderzoek laten uitvoeren?

Wilt u een legionella onderzoek laten uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.