Bodemonderzoek

Grondslag is gespecialiseerd en gecertificeerd in het uitvoeren van verschillende bodemonderzoeken, zoals onderzoeken die worden uitgevoerd bij grondtransacties of ten behoeve van een omgevingsvergunning (bouwaanvraag).

Gecertificeerd bureau bodemonderzoek

Bodemonderzoek mag enkel worden uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Grondslag beschikt over de benodigde erkenningen en is zeer deskundig op het gebied van bodemonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek

Bij de aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning is het inzicht of en in welke mate de bodem verontreinigd is, verplicht. Een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) geeft een eerste inzicht in de bodemkwaliteit. Daarnaast toetst het deze aan geldende normen en wettelijke kaders. Ook beschrijft het eventuele risico’s en vervolgstappen in relatie tot het huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.

Een verkennend bodemonderzoek biedt daarnaast ook inzicht bij aan- en verkooptransacties. Op basis van de resultaten krijgt de potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico’s en beperkingen in het gebruik van de bodem. Uit de uitkomsten blijkt ook of nader onderzoek nodig is. Een historisch onderzoek kan soms ook al een goed beeld geven van de risico’s. Kortom, een bodemonderzoek bevat waardevolle informatie voor zowel de koper als verkoper.

Nader bodemonderzoek

Soms moet er op basis van de resultaten van een verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek geeft specifiek inzicht in de ernst en omvang van de aangetroffen verontreinigingen. Op basis van het nader bodemonderzoek kunnen we tevens een inschatting maken van de eventuele saneringskosten.

Bodemonderzoek laten uitvoeren

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren, of heeft u advies nodig over een passend bodemonderzoek? Neem dan direct contact met ons op. Ook wanneer u advies wenst naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek, kunnen wij u helpen.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?