Asfaltonderzoek

Voor de afvoer van asfalt hanteren wij de CROW-publicatie 210, richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt. Deze richtlijn regelt de voorwaarden voor het afvoeren en/of hergebruiken van asfalt dat vrijkomt bij bijvoorbeeld freeswerkzaamheden.

Volgens deze richtlijn is het vooral belangrijk dat de milieu hygiënische kwaliteit van het asfalt wordt onderzocht.

Tot 1995 was het toegestaan om asfalt met teer als bindmiddel toe te passen. Teer bevat Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid. Asfalt waarin teer aanwezig is, kan niet worden hergebruikt maar moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het risico op de aanwezigheid van teer in het asfalt is vooral groot bij wegen die zijn aangelegd voor 1995. Daarom wordt voorafgaand aan het asfaltonderzoek een vooronderzoek uitgevoerd naar de aanleggeschiedenis van de weg.

Eerste fase van het asfaltonderzoek

In de eerste fase van het onderzoek wordt iedere laag van de geboorde asfaltkernen opgemeten. Per laag wordt het soort asfalt beschreven. De asfaltkern wordt vervolgens indicatief onderzocht op aanwezigheid van teer. Hierbij wordt de kern ingespoten met zogenaamde PAK-detector, die bij aanwezigheid van grote hoeveelheden PAK (meer dan 250 mg/kg) oplicht onder UV-licht. Als op basis van deze detector PAK in het asfalt wordt aangetoond, dient het asfalt te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Tweede fase van het asfaltonderzoek

Asfalt dat geen PAK bevat kan naar een asfaltcentrale worden afgevoerd voor hergebruik. Hiervoor dient het asfalt nog wel nauwkeuriger te worden onderzocht, om te bepalen of het PAK-gehalte niet hoger is dan 75 mg/kg (hergebruiksgrens). Wij doen dit via de GC-MS-analyse, een betrouwbare kwantitatieve methode. Mocht hieruit blijken dat het PAK-gehalte wel hoger is dan 75 mg/kg, dient het asfalt alsnog naar een erkende verwerker te worden afgevoerd.

Als er PAK wordt aangetroffen in een asfaltkern, zijn doorgaans maar enkele lagen PAK-houdend. De PAK-houdende lagen kunnen vaak gescheiden worden gefreesd en afgevoerd naar een verwerker. Het onderzoek via de GC-MS-methode wordt daarom uitgevoerd op basis van de laagopbouw van de asfaltkernen.

Asfalt onderzoek laten uitvoeren

Wilt u een asfaltonderzoek laten uitvoeren of heeft u meer advies nodig over asfaltonderzoek? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wegenbouwadvies nodig?

Heeft u advies nodig over asfaltonderzoek, funderingsonderzoek en/of constructieonderzoek in de wegenbouw? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.