Asfaltonderzoek

Voor de afvoer van asfalt hanteren wij de CROW-publicatie 210, richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt. Deze richtlijn regelt de voorwaarden voor het afvoeren en/of hergebruiken van asfalt dat vrijkomt bij bijvoorbeeld freeswerkzaamheden.

Volgens deze richtlijn is het vooral belangrijk dat de milieu hygiënische kwaliteit van het asfalt wordt onderzocht. Asfalt kan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK-10) bevatten, beter bekend als teer. Dit is schadelijk voor het milieu. Asfalt waarin in hoge mate teer aanwezig is, kan niet worden hergebruikt maar moet worden afgevoerd naar een erkende reiniger of verwerker. Het risico op aanwezigheid van teer in het asfalt is vooral hoog bij wegen die zijn aangelegd voor 1995.

Eerste fase van het asfaltonderzoek

In de eerste fase van het onderzoek wordt iedere laag van elke geboorde asfaltkern opgemeten en wordt omschreven welke soorten asfalt de kern bevat. De asfaltkern wordt vervolgens indicatief onderzocht op aanwezigheid van teer. Hierbij wordt de kern ingespoten met zgn. ‘PAK-Marker’, welke bij aanwezigheid van grote hoeveelheden PAK’s oplicht onder UV-licht.

Laagdikte asfalt bepalen

Als slechts een deel van de asfaltkern indicatief veel teer blijkt te bevatten, bestaat de mogelijkheid om deze lagen gescheiden te frezen en af te voeren naar een erkende reiniger of verwerker. De overige lagen kunnen naar een asfaltcentrale worden afgevoerd voor hergebruik.

Hiervoor dienen de overige lagen nauwkeuriger te worden onderzocht, om te bepalen of het teergehalte niet hoger is dan 75 mg/kgds. Wij doen dit via GC-MS, de meest nauwkeurige test. Mocht hieruit blijken dat het teergehalte wel hoger is dan 75 mg/kgds, worden deze lagen ook naar een erkende reiniger of verwerker afgevoerd.

De CROW 210 richtlijn vereist dat het milieu hygiënisch asfaltonderzoek wordt uitgevoerd conform de EN-ISO 17025:2005 voorschriften en dat het uitvoerende laboratorium daarvoor is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Asfalt onderzoek laten uitvoeren

Wilt u een asfaltonderzoek laten uitvoeren of heeft u meer advies nodig over asfaltonderzoek? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wegenbouwadvies nodig?

Heeft u advies nodig over asfaltonderzoek, funderingsonderzoek en/of constructieonderzoek in de wegenbouw? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.