Asbestonderzoek in bodem en verhardingslagen

Asbest is een verzamelnaam voor verschillende soorten vezels die meerdere goede eigenschappen hebben, maar waarvan we inmiddels ook weten dat het erg gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid. Het is vaak best even schrikken wanneer je erachter komt dat er asbest aanwezig is in een pand of op een dak. Bij sloop of door verwering kunnen asbestvezels vrij komen en zo in de bodem of in puinpaden aanwezig zijn. Tijdens een asbestonderzoek brengen wij verdachte materialen, toepassingen en stoffen in kaart in bodem en verhardingslagen.

Het uitvoeren van een asbestonderzoek

Grondslag ziet het als haar taak om nuchter en realistisch met asbest om te gaan. Ons vakkundig geschoolde team voert verschillende werkzaamheden uit op het gebied van asbestonderzoek, zoals het inzichtelijk maken van de verontreinigingsgraad en het uitvoeren van een professionele risicobeoordeling. Heldere communicatie naar de opdrachtgever, het bevoegd gezag en andere betrokken partijen spelen hierbij een belangrijke rol.

Deskundigheid

Grondslag beschikt over een grote dosis kennis, kunde en ervaring om vakkundig met asbest in bodem of puin om te gaan. Onze ervaren veldwerkers voeren een gedegen en objectief onderzoek uit waarbij eventuele risico’s direct in kaart worden gebracht. Waar nodig kan door onze veiligheidskundigen een V&G plan opgesteld worden, om bij sanering van de asbesthoudende grond en puin risico’s in te dammen en zo de veiligheid te waarborgen. Onze ervaren milieukundige begeleiders zorgen er in samenwerking met de projectleiders voor dat de sanering tot een goed einde wordt gebracht.

Asbest onderzoek laten uitvoeren?

Wilt u asbestonderzoek laten uitvoeren door een deskundig bedrijf? Of heeft u meer informatie nodig over asbestonderzoek? Neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?