GPS

Grondslag krijgt regelmatig het verzoek om het volume van een onregelmatige partij grond of ingedroogde bagger te meten. Om dit met grote precisie te kunnen doen, maken wij hiervoor gebruik van het Global Positioning System (GPS).

Exact meten is zeker weten

GPS is een navigatiesysteem dat functioneert via satellieten. Grondslag gebruikt dit systeem voor de nauwkeurige bepaling van het volume van een partij grond. Deze informatie is belangrijk voor het bepalen van kosten en/of opbrengsten en het maken van een goede planning. GPS maakt het mogelijk om ook grote partijen en/of onregelmatige vormen met uiterste precisie op te meten. Afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid zijn geminimaliseerd en dit voorkomt onaangename verrassingen.

Accuraat

GPS kan worden ingezet voor de volumebepaling van alle grondlichamen, zoals bijvoorbeeld dijken, terpen, taluds, depots, golfterreinen of onregelmatige in-situ gelegen partijen grond. Ook is het geschikt voor de exacte bepaling van de dieptes van een sloot of een del in het maaiveld.
Na het opmeten bepaalt Grondslag precies hoeveel volume gepaard gaat met een bepaalde verandering, zoals afgraving, ophoging of verplaatsing van grond. Ter bepaling van het volume worden de belangrijkste punten van het betreffende grondlichaam met GPS-coördinaten vastgelegd. Vervolgens worden deze coördinaten met behulp van een digitaal terreinmodel verwerkt tot de volumebepaling, een tekening en dwarsdoorsneden. Dankzij deze zekere methode van opmeten en registreren weet u van tevoren wat de kosten zijn en kunt u een realistische planning maken.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?