Visie en kernwaarden

“De kernwaarden dateren reeds uit 2006, maar worden tot op heden gerespecteerd. We hopen nog lang volgens deze richtlijnen te denken.” – Pieter de Vries, directeur Grondslag BV

Grondslag denkt en handelt vanuit een viertal kernwaarden, die bepalend zijn voor onze bedrijfscultuur:
 – Werkvreugde
 – Tevreden klanten
 – Gezond bedrijfsresultaat
 – Positief imago

Werkvreugde

Wij halen werkvreugde uit; het ontvangen van waardering en beloning voor ons werk, uitdaging via verschillende werkzaamheden en maatschappelijke zekerheid. Bij Grondslag opereert iedere medewerker op eigen niveau en krijgt hij of zij de mogelijkheid om door te groeien. Wij vinden individuele ontwikkeling en verbetering erg belangrijk, gezien dit ook effect heeft op de continuïteit en lange termijndoelstellingen van het bedrijf. Een goede werksfeer en collegialiteit zijn hierbij van groot belang.

Klanttevredenheid

Onze klanten hebben vertrouwen in de jarenlange ervaring, deskundigheid en oprechtheid van Grondslag. Ze hebben het gevoel dat hun belangen optimaal worden verdedigd (uiteraard binnen de grenzen van het toelaatbare). Klanten komen bij ons terug, maken hun tevredenheid kenbaar bij anderen en betalen op tijd.

Gezond bedrijfsresultaat

Een gezond bedrijfsresultaat is de economische basis voor groei en continuïteit. Het zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering uit eigen middelen gefinancierd kan worden en dat er mogelijkheden zijn voor vernieuwing, verbreding en uitbreiding. Groei is hierbij geen doel op zich, eerder een gevolg van de solide basis die we gecreëerd hebben. Gezond bedrijfsresultaat betekent ook: eigen baas blijven, eigen koers bepalen en sociaal zijn naar klant en medewerker.

Positief imago

 

Erkenning in de markt is belangrijk voor het verkrijgen en behouden van een positief, sterk imago. Grondslag staat bekend als deskundig bureau. Waar wij expertise missen, werken we samen met professionals die ons aanvullen. Zo verwerft Grondslag een betrouwbare naam en een bepalende marktpositie.

Deze vier zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en vormen de basis voor de continuïteit van onze organisatie. Het nastreven van deze waarden heeft in de afgelopen jaren geleid tot bedrijfsgroei.

Ook in de toekomst blijft het nastreven en bestendigen van deze kernwaarden onze leidraad. Het behouden van het huidige moraal van het team is hierbij een basisvoorwaarde. Onze medewerkers zijn bovenal degenen die de kernwaarden van Grondslag dagelijks uitdragen naar onze klanten. Klanten baseren hun keuze om met Grondslag in zee te gaan op het beeld dat wij neerzetten.

Om de kernwaarden ook in de toekomst te behouden hebben we als bedrijfsleiding voor de komende jaren een tweetal doelen gesteld:
– Groei
– Marktverbreding en specialisatie

Groei

Wij zien groei als middel om te voldoen aan de kernwaarden werkvreugde, bedrijfsresultaat en imago. Een groei van 5% tot 15% is realistisch en haalbaar en biedt voldoende uitdaging. Bij een hoger groeipercentage komen de kernwaarden werkvreugde en klanttevredenheid in gevaar.

Marktverbreding en specialisatie

Marktverbreding is een geëigend middel om aan onze kernwaarden te voldoen. Door ons te blijven ontwikkelen en specialiseren, zijn wij breed inzetbaar voor verschillende projecten uit iedere categorie. Ons doel is om de volledige klantbehoefte te vervullen. Indien zich kansen voordoen buiten het vakgebied bodem, binnen het verlengde van onze wijze van dienstverlening, grijpen we deze kansen.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?