Saneringsbegeleiding

Werkt u met verontreinigde grond of grondwater? Dan is het verstandig om een deskundig bedrijf in te schakelen, wat de voorbereiding en begeleiding van bodemsaneringswerken veilig kan begeleiden.

Milieukundige begeleiding

Grondslag wordt niet voor niets steeds vaker ingeschakeld voor het begeleiden van bodemsanering. Dit komt mede door onze visie op bodemsaneringen: de optimale saneringsvariant wordt altijd vooraf bedacht en omschreven. Dit doen wij praktisch en klantgericht, zodat iedere vorm van verspilling wordt tegengegaan. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden bewaakt de milieukundig begeleider de doelstelling van de sanering en wordt er constant gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de sanering efficiënter uit te voeren.

Grondslag is gecertificeerd voor zowel conventioneel als in-situ bodemsaneringen (BRL6000, protocollen 6001 en 6002). Hiervoor beschikken wij over circa tien eigen gecertificeerde milieukundig begeleiders, plus een aantal oproepkrachten.

Geschikte partner voor saneringsbegeleiding

Onze orderportefeuille wordt gevuld door een groot aantal vaste klanten en bestaat uit veel vaktechnisch uitdagende werken. De afgelopen jaren is Grondslag actief geweest bij grote ontwikkelingsprojecten, zoals Amsteleiland in Amstelveen en vele kleinere saneringen van enkele dagen of weken. Bij het overgrote deel van deze projecten is Grondslag bij het gehele bodemsaneringstraject betrokken: vanaf het opstellen van het saneringsplan, de BUS-melding en de onderzoeksfase tot en met de eindevaluatie.

Begeleiding bij bodemsaneringen op locatie

Regelmatig worden de milieukundig begeleiders van Grondslag ingehuurd om werkzaamheden op locatie te begeleiden, zonder dat de voorbereiding door Grondslag is uitgevoerd. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

  • Alle begeleiders zijn geregistreerd voor zowel processturing als milieukundige verificatie van sanering. Uit oogpunt van efficiency en optimale communicatie worden beide taken veelal gecombineerd. Op verzoek van de klant en afhankelijk van het soort project en de bijbehorende organisatie, kan ook één van beide taken worden ingevuld;
  • Diverse begeleiders zijn opgeleid voor DLP en BHV. Indien gewenst kunnen er, onder de juiste voorwaarden, veiligheidstaken worden overgenomen;
  • Onze begeleiders leggen de juiste zuinigheid aan de dag, waardoor er geen onnodige kosten worden gemaakt;
  • De milieukundige begeleiders staan letterlijk met beide benen in de klei. Ze zijn op de saneringslocatie daar te vinden, waar de activiteit is en zijn niet te beroerd om bij te springen als dat nodig is;
  • De communicatie met bevoegd gezag verloopt transparant en op tijd. Wij werken graag via korte lijntjes met het bevoegd gezag, zodat er snel en daadkrachtig gehandeld kan worden. Bij voorkeur verricht de MKB’er de communicatie zelf, zonder tussenkomst van een projectleider. Dit voorkomt verlies van informatie en verstoring van het communicatieproces;
  • Veel begeleiders beschikken over tal van andere certificaten voor veldwerk, wat noodzaak is voor het optimaal inplannen van mensen. De begeleiders van Grondslag willen alleen op locatie aanwezig zijn, op momenten die voor de sanering cruciaal zijn. Er is dus periodieke begeleiding mogelijk. Op andere momenten worden de begeleiders zoveel als mogelijk ingezet voor andere werkzaamheden. Na het bezoek aan de bodemsanering kan elders een klein bodemonderzoek worden gedaan, kunnen watermonsters worden genomen of kan een partijkeuring worden uitgevoerd.

Begeleiding bij bodemsanering nodig?

Bent u geïnteresseerd in saneringsbegeleiding en/of bodemsanering, of wilt u hier meer over weten? Neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?