Partijkeuringen

Het bemonsteren van een partij grond of bouwstoffen is een vak apart. Zorgvuldige monsterneming is van belang voor een degelijk onderzoek. Grondslag is een betrouwbare partner voor de uitvoer van partijkeuringen.

Gecertificeerd bureau

Er is een groot aantal eisen gebonden aan de monsterneming voor partijkeuringen. Deze staan beschreven in het accreditatieprogramma AP04. Monstername mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Analyses mogen alleen worden verricht door geaccrediteerde laboratoria. Grondslag beschikt over hoogstaande deskundigheid over het Besluit Bodemkwaliteit.

Onze vestigingen zijn gecertificeerd voor het keuren van grond en niet-vormgegeven bouwstoffen, zoals:
 – Puingranulaat
 – Menggranulaten
 – Gravel
 – Mijnsteen
 – Slakken
 – Drinkwaterslibben

Bemonsteren van een partij

Voorafgaand aan de monsterneming inventariseren wij verschillende factoren zoals tijd, budget, eisen van bevoegd gezag en acceptant. Op basis van deze gegevens bepalen wij in overleg met de klant welke onderzoeksopzet het meest geschikt is. Hierbij houden wij rekening met de meest gunstige combinatie tussen onderzoeksmethode en afzetkosten. Voor grootschalige projecten biedt Grondslag oplossingen in de vorm van een bodemkwaliteitskaart voor het betreffende plangebied en mogelijke vrijstelling van het Besluit Bodemkwaliteit. Wij bieden maatwerk voor partijen grond vanaf 100 m³ op basis van de beschikbare beoordelingsrichtlijnen (BRL’s).

Tot slot zorgen wij voor een heldere en bondige rapportage van de onderzoeksresultaten met duidelijke, klantgerichte conclusies en adviezen.

GPS

Grondslag krijgt regelmatig het verzoek om het volume van een onregelmatige partij grond of ingedroogde bagger te meten. Om dit met grote precisie te kunnen doen, maken wij hiervoor gebruik van het Global Positioning System (GPS).

Partijkeuring laten uitvoeren?

Op zoek naar een betrouwbare partner voor de uitvoering van partijkeuringen? Of wilt u meer informatie over partijkeuringen? Neem direct contact met ons op.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?