Diverse laboratoriumwerkzaamheden

Wij beschikken over een eigen civieltechnisch laboratorium, waarin diverse proeven kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn onder andere de bepaling van de maximale en éénpuntsproctordichtheid ten behoeve van de verdichtingsmetingen en onderzoeken op asfaltkernen.

Hiernaast kunnen wij ook diverse andere proeven in het laboratorium uitvoeren. Dit zijn voornamelijk proeven voor de classificatie en/of beoordeling van materialen zoals zand, klei en/of steenkorrel.

De meest voorkomende proeven zijn:

– Bepaling gradering zand en steenkorrel, zeving tot 63 µm (proef 11 standaard RAW)
– Bepaling gradering zand, inclusief deeltjes kleiner dan 20 µm (proef 1 standaard RAW)
– Bepaling gloeiverlies
– Bepaling k-waarde (waterdoorlatendheid) (proef 13 standaard RAW)
– Bepaling erosieklasse klei, op basis van:

            – fractie < 63 µm (proef 2 standaard RAW)
            – plasticiteit (Attenbergse grenzen) (proef 14 standaard RAW)
            – gloeiverlies en calciumcarbonaat (proef 28 standaard RAW)
            – lutumgehalte (proef 29 standaard RAW)
            – organische stof (proef 36 standaard RAW)
            – massaverlies na HCL (proef 37 standaard RAW)
            – zoutgehalte (proef 38 standaard RAW)

– Bepaling samenstelling steenkorrel (proef 35 standaard RAW)

Naast bovenstaande proeven kunnen alle andere voorkomende proeven op civieltechnische gebied door ons worden verzorgd. Als we het niet in eigen huis kunnen uitvoeren, dan verzorgen wij dit binnen ons ruime netwerk.

Wilt u een asfaltonderzoek laten uitvoeren of heeft u meer advies nodig over asfaltonderzoek? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wegenbouwadvies nodig?

Heeft u advies nodig over asfaltonderzoek, funderingsonderzoek en/of constructieonderzoek in de wegenbouw? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.