MVO – Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen

Missie

Grondslag vindt het belangrijk om balans te creëren tussen milieu, economische resultaten en sociaal belang. Het is hierbij van belang dat men bewust wordt en verantwoording neemt voor het effect van uitgevoerde activiteiten op het milieu en de omgeving. Grondslag streeft ernaar om de bedrijfsvoering en dienstverlening zo duurzaam mogelijk uit te voeren, verspilling te voorkomen en geen dingen te doen die niet noodzakelijk zijn voor de klant noch voor onze interne organisatie.

Klant

Grondslag is trots op het al jarenlang behouden van een grote groep vaste klanten. Kortom, een duurzaam klantenbestand waar wij zuinig op zijn. Onze slogan is niet voor niets: “Grondslag, uw milieupartner voor het leven”.

Collega

Binnen de bedrijfsvoering van Grondslag staat werkvreugde met oog op een gezonde toekomst voor haar medewerkers centraal. Er is een duidelijk sociaal arbeidsbeleid, waarin intensief aandacht wordt gegeven aan medewerkers door goede arbeidsvoorwaarden, afwisseling in werkzaamheden en diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Mede hierdoor streeft Grondslag al jaren naar een laag uitvalspercentage en laag ziekteverzuim.

Grondslag heeft een eigen preventiemedewerker in dienst om zo verzekerd te zijn van deskundige bijstand op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Wij creëren een zo veilig mogelijke werkomgeving voor onze werknemers en bieden hen ‘sociale’ veiligheid. Door de open bedrijfscultuur kunnen persoonlijke problemen snel worden opgemerkt en kan Grondslag zo nodig bijdragen aan een passende oplossing. Denk hierbij aan het (deels) vergoeden van therapieën en trainingen of het aanbieden van minder belastende activiteiten.

Ten aanzien van de gezondheidsrisico’s wordt er streng op toegezien dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd wanneer er gewerkt wordt met asbest of andere stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Jaarlijks krijgen alle medewerkers van Grondslag een medische keuring aangeboden.

Arbeidsparticipatie

Grondslag is een officiële leerwerkplek, erkend bij SBB Beroepsonderwijs bedrijfsleven. Wij bieden jaarlijks 1 à 2 stageplaatsen voor studenten van diverse opleidingen. Ook staan wij open voor sollicitanten die zijn vastgelopen in hun huidige baan. Wij bieden hen de kans om zich via een intensief opleidingsplan om te scholen tot volwaardig en gecertificeerd veldwerker, waarbij het weer terug vinden van werkvreugde voorop staat.

Maatschappelijke betrokkenheid

prinses maxima centrum

Grondslag wil iets betekenen voor de ander. Dit geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor externe personen en organisaties. Jaarlijks besteden wij een vast budget aan diverse goede doelen. Zo is Grondslag zakenpartner van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie en dragen wij jaarlijks bij aan lokaal geïnitieerde acties van diverse sportverenigingen en lokale sporters. Wij zijn niet alleen betrokken via een financiële bijdrage, maar ook via vrijwilligerswerk voor acties zoals NL Doet en Stichting Dagtocht Senioren Langedijk.

Milieu

Bij adviesdiensten is het advies zelf meestal niet belastend voor het milieu. Wel kan de wijze waarop wij ons werk uitvoeren een verschil maken in de milieubelasting. Om de effecten van onze werkzaamheden op het milieu te compenseren en zoveel mogelijk te beperken, zijn er in de afgelopen jaren bewuste keuzes gemaakt die bijdragen aan een lagere milieubelasting. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wij stellen onze saneringsplannen zo duurzaam mogelijk op. Denk hierbij aan zo efficiënt en min mogelijk transport, minder stort en reiniging en het realiseren van minder nazorg;
  • Onze kantoren in Heerhugowaard en Steenwijk zijn duurzaam gebouwd. Hierbij is veel aandacht besteed aan de energiehuishouding en goede isolatie. In Heerhugowaard vindt verwarming en koeling plaats middels geothermische warmtepompen. ’s Winters maken we gebruik van de aardwarmte. ‘s Zomers wordt deze gebruikt om het pand te koelen. Het resultaat is een zeer laag energieverbruik. Verder zijn alle panden voorzien van zonnepanelen.
  • De afgelopen jaren is het wagenpark drastisch vernieuwd. De oudere veldwerkauto’s zijn vervangen voor nieuwe schonere, zuinigere voertuigen. Daarnaast zorgt een uitgekiende planning voor zo min mogelijk extra kilometers tijdens de uitvoer van meerdere kleinere veldwerken op één dag;
  • Waar mogelijk worden offertes en rapporten digitaal verstrekt. Dubbelzijdig printen heeft de voorkeur bij kopiëren en afdrukken. Interne communicatie vindt enkel plaats per email.
  • Wij scheiden ons afval en maken gebruik van FSC goedgekeurd kopieerpapier, briefpapier en enveloppen. Ook kunnen medewerkers deelnemen aan een fietsplan. Daarnaast wordt bij de uitvoering van veldwerk zo zorgvuldig mogelijk met het milieu omgegaan. Gebruikte materialen en afval worden mee teruggenomen naar kantoor. Bij aangetroffen verontreinigingen wordt het schoonmaakwater op het riool geloosd.

Opbrengst

Zoals eerder genoemd gaat het bij duurzaam ondernemen om het vinden van balans tussen milieu, sociale aspecten en economische resultaten. De opbrengst is dus net zo belangrijk. Het duurzaam ondernemen levert Grondslag veel op:

  • Een grote groep vaste klanten (top 150) door het voldoen aan de vraag, een goede prijs-kwaliteit verhouding, het behouden van vertrouwen door onze deskundigheid op het gebied van bodem en wet- en regelgeving en onze oplossings- en klantgerichtheid;
  • Opvallend laag verloop en ziekteverzuim in onze personeelsbezetting door o.a. prioriteit te stellen aan werkvreugde (bieden van waardering, beloning, uitdaging, zekerheid, afwisseling en ontwikkeling);
  • Een hoge efficiency en lage overhead, wat zorgt voor een lage kostprijs. Wij zijn dus zeer concurrerend in de markt;
  • Kostenbesparingen (zoals bijv. vermindering brandstof verbruik, lagere energiekosten, lagere materiaalkosten) door de diverse milieubesparende maatregelen.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?