Kwaliteitscontrole

Voor de aanleg van nieuwe wegen en de reconstructie van bestaande wegen is het belangrijk dat de kwaliteit voldoet aan de eisen van de wegbeheerder. Wij kunnen tijdens diverse fases van het aanlegproces kwaliteitscontroles uitvoeren. Als onafhankelijk bureau kunnen we dit zowel voor de wegbeheerder als de aannemer verzorgen. 

Verdichtingscontrole

Om te voorkomen dat een nieuwe asfaltverharding gaat scheuren of verzakken, moeten de onderliggende bodem- en fundatielagen goed worden verdicht. Deze bestaan doorgaans uit een zandcunet en een laag (hydraulisch) menggranulaat. De dichtheid hiervan kunnen wij in het veld nucleair meten met behulp van de troxler. Tevens wordt van de materialen de proctordichtheid bepaald middels proeven in ons eigen laboratorium. Door beide resultaten met elkaar te vergelijken wordt de uiteindelijke verdichtingsgraad van de fundatie bepaald.  

Naast de nucleaire methode hebben wij ook steekringen en de grindvervangingsmethode in huis. Deze methodes kunnen worden gebruikt voor situaties waarvoor de nucleaire methode niet geschikt is, zoals bijvoorbeeld voor klei of sommige lichte ophoogmaterialen. 

Bepaling draagkracht

In sommige gevallen is niet alleen de verdichting van de ondergrond van belang, maar ook de draagkracht. Hiervoor kunnen wij metingen uitvoeren. Dit kan door middel van handsonderingen (tot maximaal 2,0 meter diepte), waarmee de indringingsweerstand van de grond wordt gemeten.

Ook het uitvoeren Light Weight Deflecto (LWD)-metingen behoort tot de mogelijkheden. Dit is een handzame dynamische versie van de plaatbelastingsproef. Deze methode is zeer geschikt voor de bepaling van de draagkracht van fundatiematerialen zoals boomgranulaat, maar ook voor andere doeleinden kan het worden ingezet.

Asfaltbegeleiding

Als nieuw asfalt wordt aangebracht, moet dit uiteraard goed worden verdicht. Ook hierin kunnen wij ondersteunen. Door tijdens de asfaltwerkzaamheden aanwezig te zijn en regelmatig de dichtheid van het asfalt te meten met de troxler, kan het walsproces indien nodig worden bijgestuurd. Ook kunnen andere facetten van de werkzaamheden in de gaten worden gehouden, zoals de asfalttemperatuur. 

Bedrijfs- of opleveringscontrole

Ook na de aanleg van het asfalt kan de kwaliteit worden gecontroleerd. Hiervoor kunnen wij asfaltkernen boren en deze toetsen aan de vereiste kwaliteit volgens de eisen van de standaard RAW. Dit kan zowel voor een bedrijfscontrole als voor een opleveringscontrole. Het onderzoek van de asfaltkernen kan voor bedrijfscontrole (deels) in het eigen laboratorium worden uitgevoerd. Dit betreft onder andere de bepaling van laagdikte, dichtheid proefstuk en percentage holle ruimte.

Bij de opleveringscontrole zorgen wij ervoor dat de analyses bij een daarvoor geaccrediteerd laboratorium worden uitgevoerd. 

Asfalt onderzoek laten uitvoeren

Wilt u een asfaltonderzoek laten uitvoeren of heeft u meer advies nodig over asfaltonderzoek? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wegenbouwadvies nodig?

Heeft u advies nodig over asfaltonderzoek, funderingsonderzoek en/of constructieonderzoek in de wegenbouw? Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.