Duurzaamheid bij Grondslag BV

Grondslag heeft een certificering op de CO2-Prestatieladder, om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect.

Wij zijn continu aan het werk om de behaalde resultaten te verbeteren. Hiervoor hebben wij het beleid voor duurzaam ondernemen, CO2-reductie-doelstellingen en acties geformuleerd. Het is hiervoor noodzakelijk om onze uitgesproken ambities naar buiten te brengen en opgedane kennis voor CO2-reductie te delen.

Wij doen ons uiterste best om op alle organisatieniveaus milieubewustzijn te creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten te boeken. Daarom hebben we een CO2-Footprint opgesteld. Inmiddels zijn we volgens de CO2-Prestatieladder gecertificeerd voor het CO2 Bewust certificaat niveau 3. Dit maakt dat we kiezen voor een duurzaam machinepark en werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

Lees hier meer over het certificaat.


3.A.1 Emissie-inventaris

In onderstaand document kunt u de CO2-emissie-inventarisatie over het basisjaar 2019 inzien:

Ieder jaar maken we onze CO2-uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2-reductie wordt dan tevens weergegeven in bovenstaande documenten.

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in ons managementsysteem volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energie-management is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

3.C.1 Voortgang reductiedoelstellingen

Periodiek maken we de CO2-Footprint, de actiepunten en de voortgang met betrekking tot de CO2-reductiedoelstellingen inzichtelijk in het:

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen is vastgelegd in onderstaande documenten:

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Wij nemen deel aan Sector- en keteninitiatieven. De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan is opgenomen in het rapport:

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?