Certificeringen

Grondslag heeft jarenlange ervaring op het gebied van bodemonderzoek. Kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten worden gewaarborgd door de in ons bezit zijnde certificaten. Een overzicht van deze certificaten vindt u op deze pagina.

Jaarlijks worden wij door onze certificerende instelling KIWA op geplande en ongeplande momenten gecontroleerd op het naleven van deze richtlijnen en protocollen.