RAW-bestekken

Een RAW-bestek laat u in een bestek en tekeningen de gewenste oplossing vastleggen. Vervolgens brengt de aannemer dit ontwerp tot uitvoering. De afkorting RAW staat voor ‘Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw’ en is het best denkbare contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer.

Samenwerking met aannemer

Heeft u RAW-bestekken nodig? Grondslag verzorgt deze bestekken. Hierbij koppelen wij onze kennis over de bodemsanering in kwestie aan de uitgangspunten die gelden voor de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer.

Voor veel andere, vaak eenmalige opdrachtgevers van bodemsaneringen wordt een andere samenwerking met de aannemer aangegaan. Hierbij maakt de aannemer een offerte op basis van de onderzoeksgegevens, het saneringsplan en de staat van hoeveelheden, waarin alle uit te voeren werkzaamheden zijn samengevat. Deze werkwijze volstaat, als de relatie tussen opdrachtgever, adviesbureau en aannemer gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een langdurige samenwerking.

RAW-bestekken voor het gehele traject

Vaak staat de bodemsanering niet op zichzelf en zijn opruim- of sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de bodemsanering, noodzakelijk. Hierna volgen vaak het bouwrijp maken van het terrein en de terreininrichting. Het saneringsplan en de genoemde staat van hoeveelheden voorziet niet in deze werkzaamheden buiten de bodemsanering om. In dergelijke gevallen wordt geadviseerd om voor het gehele werk een RAW-bestek op te laten stellen. Enkele voordelen hiervan zijn:

  • Geen onduidelijkheid in de overgang tussen diverse fasen, waarbij vaak verschillende aannemers betrokken zijn;
  • Verlaagde kans dat werkzaamheden in of met de grond worden vergeten;
  • Een betere prijs, door groei in omvang van het totale werk voor de onderaannemer;
  • Verlaagde kans op misverstanden, conflicten en vertragingen.

RAW-bestekken laten opstellen?

Op zoek naar een deskundige, betrouwbare partner die RAW-bestekken kan verzorgen? Neem direct contact met ons op.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?