MVO – Duurzaam ondernemen

MVO – Duurzaam ondernemen

Missie
De termen Maatschappelijk Verantwoord- en Duurzaam Ondernemen staan beide voor het vinden en het creëren van een balans tussen milieu, economische resultaten (opbrengst) en sociaal belang (mens). Het bewust worden van de effecten van activiteiten die worden uitgevoerd en verantwoording nemen voor de gevolgen van die activiteiten voor het milieu en de omgeving zijn hierbij van belang.

Grondslag stelt zich ten doel om de bedrijfsvoering en dienstverlening zo duurzaam mogelijk uit te voeren door het voorkomen van verspilling en geen dingen te doen die niet noodzakelijk zijn voor de klant noch voor onze interne organisatie.

Klant
Grondslag is trots op het al jarenlang behouden van een grote groep vaste klanten. Kortom een duurzaam klantenbestand waar wij zuinig op zijn. Onze slogan is niet voor niets: “Grondslag, uw milieupartner voor het leven”.

Collega
Binnen de bedrijfsvoering van Grondslag staat werkvreugde met oog op een gezonde toekomst voor zijn medewerkers als eerste van de vier kernwaarden van Grondslag genoemd. Er is een duidelijk sociaal arbeidsbeleid geformuleerd, waarbij intensieve aandacht is voor de medewerkers door middel van goede arbeidsvoorwaarden, afwisseling en maximale ontwikkelingsmogelijkheden. Mede hierdoor heeft Grondslag jaar in jaar uit een laag uitvalspercentage en een zeer laag ziekteverzuim.

Grondslag heeft een eigen preventiemedewerker in dienst om verzekerd te zijn van deskundige bijstand op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Voor de medewerkers van Grondslag wordt een zo veilig mogelijke werkomgeving gecreëerd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het bieden van ‘sociale’ veiligheid. Door de open bedrijfscultuur kunnen eventuele persoonlijke problemen snel worden opgemerkt en zo nodig zal Grondslag bijdragen aan de oplossing hiervan. Hierbij moet gedacht worden aan het (deels) vergoeden van therapieën en trainingen en het vinden en aanbieden van minder belastende activiteiten. Ten aanzien van de gezondheidsrisico’s wordt er streng op toegezien dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd wanneer er gewerkt wordt met asbest of andere, voor de gezondheid, gevaarlijke stoffen. Jaarlijks krijgen alle medewerkers van Grondslag een medische keuring aangeboden.

Arbeidsparticipatie
Grondslag is een officiële leerwerkplek erkend bij SBB Beroepsonderwijs bedrijfsleven. Grondslag biedt jaarlijks stageplaatsen voor studenten van diverse opleidingen waaronder het Wellantcollege en Hogeschool Van Hall Larenstein (1 à 2 stagiaires het gehele jaar door). Ook staan wij als bedrijf open voor sollicitanten die zijn vastgelopen in hun huidige baan. Wij bieden hun de kans om via een intensief opleidingsplan om te scholen tot volwaardig en gecertificeerd veldwerker, waarbij het weer terug vinden van werkvreugde voorop staat.

Maatschappelijke betrokkenheid

Grondslag wil graag iets betekenen voor een ander. Dit geldt voor de eigen medewerkers maar ook externe personen en/of organisaties worden hiermee bedoeld. Jaarlijks wordt een vast budget besteed aan diverse goede doelen. Grondslag is bijvoorbeeld zakenpartner van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Maar ook de lokaal geïnitieerde acties kunnen van Grondslag een bijdrage verwachten. Zo worden o.a. diverse sportverenigingen en lokale sporters gesponsord. Deze betrokkenheid is niet alleen op financieel gebied maar wij doneren ook onze tijd voor een aantal acties zoals NL Doet en de Stichting Dagtocht Senioren Langedijk.

Milieu
Bij adviesdiensten is meestal het “advies” zelf niet belastend voor het milieu. Wel kan de wijze waarop en hoe wij ons werk uitvoeren een verschil maken voor de belasting van het milieu. Om de effecten van Grondslag op het milieu te compenseren en zoveel mogelijk te beperken zijn er in de afgelopen jaren bewuste keuzes gemaakt die bijdragen aan een lagere milieubelasting. Voorbeelden hiervan zijn:

  • wij doen ons best onze saneringsplannen zo duurzaam mogelijk op te stellen. Hierbij moet worden gedacht aan zo efficiënt en min mogelijk transport, minder stort en reiniging en het realiseren van minder nazorg;
  • onze kantoren in Heerhugowaard en Steenwijk zijn duurzaam gebouwd. Hierbij is veel aandacht besteed aan de energiehuishouding. Beide panden zijn zeer goed geïsoleerd. In Heerhugowaard vindt verwarming en koeling plaats middels geothermische warmtepompen. Hierbij wordt in de winter gebruik gemaakt van de aardwarmte die op een diepte van 50 meter aanwezig is en in de zomer wordt deze gebruikt om het pand te koelen. Het resultaat is een zeer laag energieverbruik. Verder zijn alle drie de panden voorzien van zonnepanelen.
  • de afgelopen jaren is het wagenpark drastisch vernieuwd. De oudere veldwerkauto’s zijn vervangen door nieuwe, schonere en zuinigere voertuigen. Daarnaast zorgt een uitgekiende planning voor zomin mogelijk extra kilometers tijdens de uitvoer van meerdere kleinere veldwerken op één dag;
  • waar mogelijk worden offertes en rapporten (alleen nog) digitaal verstrekt. Bij het kopiëren en afdrukken heeft dubbelzijdig printen de voorkeur en interne communicatie vindt plaats via email. 
  • verder vindt er bij Grondslag natuurlijk scheiding van afval plaats, wordt er gebruik gemaakt van FSC goedgekeurd kopieerpapier, briefpapier en enveloppen en kunnen medewerkers meedoen met een fietsplan. Daarnaast is het niet meer dan logisch dat bij de uitvoering van veldwerk zo zorgvuldig mogelijk met het milieu wordt omgegaan. Gebruikte materialen en afval worden mee terug genomen naar kantoor en bij aangetroffen verontreinigingen wordt het schoonmaakwater geloosd op het riool.

Opbrengst
Zoals eerder genoemd gaat het bij duurzaam ondernemen om het vinden van balans tussen het milieu, de sociale aspecten en de economische resultaten. De opbrengst is dus net zo belangrijk en het duurzaam ondernemen levert Grondslag werkelijk veel op:

  • een grote groep vaste klanten (top 150) door het voldoen aan de vraag, een goede prijs-kwaliteit verhouding, het behouden van vertrouwen door onze deskundigheid op het gebied van bodem en de wet- en regelgeving en onze oplossings- en klantgerichtheid;
  • opvallend laag verloop en ziekteverzuim in onze personeelsbezetting door o.a. prioriteit te stellen aan werkvreugde (bieden van waardering, beloning, uitdaging, zekerheid, afwisseling en ontwikkeling);
  • een hoge efficiency en lage overhead wat een lage kostprijs tot gevolg heeft. Wij zijn dus zeer concurrerend in de markt;
  • kostenbesparingen (zoals bijv. vermindering brandstof verbruik, lagere energiekosten, lagere materiaalkosten) door de diverse milieu besparende maatregelen.
Top