Partijkeuringen

Het bemonsteren van een partij grond of bouwstoffen is een vak apart. Zorgvuldige monsterneming is van belang voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Gecertificeerd
De monsterneming voor partijkeuringen is aan een groot aantal eisen gebonden. Deze eisen zijn beschreven in het accreditatieprogramma AP04. Monstername mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Analyses mogen alleen worden verricht door geaccrediteerde laboratoria. Grondslag beschikt over hoogstaande deskundigheid inzake het Besluit Bodemkwaliteit. Onze vestigingen zijn gecertificeerd voor de monsterneming van grond en niet-vormgegeven bouwstoffen, zoals onder andere puingranulaat, menggranulaten, gravel, mijnsteen, slakken en drinkwaterslibben.

Oplossingsgericht maatwerk
Vooraf inventariseert Grondslag factoren als tijd, budget, eisen van bevoegd gezag en acceptant. Op basis van deze gegevens bepalen wij in overleg met de klant welke onderzoeksopzet het meest geschikt is, rekening houdend met de meest gunstige combinatie tussen de onderzoeksmethode en de afzetkosten. Voor grootschalige projecten biedt Grondslag oplossingen in de vorm van een bodemkwaliteitskaart voor het betreffende plangebied en - hieruit voortvloeiend - mogelijke vrijstelling van het Besluit Bodemkwaliteit. Tevens bieden wij maatwerk voor grote partijen grond van 1.000 m³ tot 500.000 m³ op basis van de beschikbare beoordelingsrichtlijnen (BRL's).

Grondslag zorgt voor een heldere en bondige rapportage van de onderzoeksresultaten, waarbij de conclusies en het advies niets aan duidelijkheid te wensen overlaten.

Grondslag krijgt regelmatig het verzoek om het volume van een onregelmatige partij grond of ingedroogde bagger te meten. Om dit met grote precisie te kunnen doen, maken wij hiervoor gebruik van het Global Positioning System (GPS).

Top